Termeni De Utilizare

Termeni De Utilizare

Bine aţi venit pe site-ul www.ladumbrava.com. Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor şi condiţiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceştia şi reprezintă întreaga înţelegere (contractul) dintre părţi.

DUMBRAVA COPIILOR SRL în calitate de proprietar şi administrator al website-ului www.ladumbrava.com îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum şi Politica de confidenţialitate şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

Aplicabilitate

Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică pentru toate paginile site-ului din domeniul ladumbrava.com şi pentru care DUMBRAVA COPIILOR SRL. are calitatea de autor, proprietar şi administrator. Toate aceste pagini (aşa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum şi website-ul www.ladumbrava.com vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv Site şi/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Drepturi de autor

DUMBRAVA COPIILOR SRL este proprietarul Site-ului şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustraţii, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, ş.a.m.d. sunt proprietatea DUMBRAVA COPIILOR SRL sau a chiriaşilor din incinta centrului comercial pentru a fi folosite.

Licenţe de utilizare

DUMBRAVA COPIILOR SRL va acorda o licenţă limitată pentru a accesa/vizita Site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea DUMBRAVA COPIILOR SRL.

Această licenţă nu include:

revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informaţiilor prezentate pe Site;
utilizarea tehnicilor tip data mining, roboţilor sau tehnologiilor similare care permit extragerea şi analiza datelor.

Conţinutul Site-ului, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al DUMBRAVA COPIILOR SRL.

DUMBRAVA COPIILOR SRL va acorda o licenţă limitată, revocabilă şi ne-exclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina home a Site-ului atâta vreme cât acest link nu descrie Dumbrava Copiilor sau un partener/afiliat al acestuia de o manieră falsă, greşită sau jignitoare. Licenţa acordată nu va permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a mărcii Dumbrava Copiilor fără acordul prealabil scris al DUMBRAVA COPIILOR SRL.

Condiţii de utilizare. Garanţii.

Site-ul este furnizat de către DUMBRAVA COPIILOR SRL pe o bază „aşa cum este” şi „atât cât este disponibil”. DUMBRAVA COPIILOR SRL nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la ladumbrava.com sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător. Utilizatorul foloseşte Site-ul pe riscul propriu, DUMBRAVA COPIILOR SRL. fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Site. DUMBRAVA COPIILOR SRL. nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. DUMBRAVA COPIILOR SRL nu acordă nici un fel de garanţie pentru conţinutul şi utilizarea acestui Site. Informaţiile publicate corespund realităţii la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.

Serviciile şi produsele prezentate pe Site-uri nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea DUMBRAVA COPIILOR SRL, veţi accesa secţiunea Newsletter. DUMBRAVA COPIILOR SRL îşi rezervă dreptul de a nu răspunde solicitării dumneavoastră

DUMBRAVA COPIILOR SRL nu este responsabil şi nu oferă nicio garanţie în ce priveşte accesarea site-urilor care se află în proprietatea şi administrarea unor persoane terţe, chiar dacă www.ladumbrava.com oferă informaţii despre acestea întrucât aparţin unor parteneri comerciali ai DUMBRAVA COPIILOR SRL. Orice site aparţinând altor persoane este complet independent de prezentul Site şi vă asumaţi luarea tuturor măsurilor de protecţie în momentul accesării respectivelor site-uri fără posibilitatea de a atrage răspunderea DUMBRAVA COPIILOR SRL pentru orice daună suferită datorită accesării lor.

Securitate

Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui site şi tentativa de efectuare a acestora, incluzând dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ş.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

In cazul în care suspectaţi că, din diverse motive confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale sau din categoria datelor tip „business contact” a fost compromisă, veţi notifica imediat DUMBRAVA COPIILOR SRL.

Comunicări

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale DUMBRAVA COPIILOR SRL sau ale unor terţe părţi, şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mailinguri de masă, sau orice altă formă de spam. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonaţi o altă persoană sau entitate. DUMBRAVA COPIILOR SRL îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informaţii, dacă nu este altfel specificat, acordaţi DUMBRAVA COPIILOR SRL şi partenerilor/afiliaţilor săi licenţa/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil şi sub-licenţiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afişa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordaţi dreptul DUMBRAVA COPIILOR SRL şi partenerilor/afiliaţilor săi de a utiliza numele pe care l-aţi trimis în conjuncţie cu informaţia, dacă aceştia vor decide astfel. Declaraţi şi garantaţi că deţineţi sau controlaţi toate drepturile cu privire la informaţiile transmise, că acestea sunt corecte şi că utilizarea acestora nu intră în contradicţie cu Termenii şi condiţiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terţă parte şi că veţi despăgubi integral DUMBRAVA COPIILOR SRL sau partenerii/afiliaţii săi pentru toate cererile rezultate din informaţia astfel transmisă..

Minori

DUMBRAVA COPIILOR SRL nu vinde produse şi/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. DUMBRAVA COPIILOR SRL poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziţionate de către un adult. Dacă sunteţi minor şi accesaţi un Site o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Drepturi de proprietate intelectuală

DUMBRAVA COPIILOR SRL respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă consideraţi că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm adresaţi către DUMBRAVA COPIILOR SRL o notificare care să cuprindă:

semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;
o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciaţi că au fost încălcate;
o indicare a locaţiei pe Site unde apreciaţi că aceste drepturi au fost încălcate;
adresa, numărul de telefon şi adresa e-mail a dumneavoastră;
o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
o declaraţie notarială pe proprie răspundere conform căreia acţionaţi cu bună credinţă, că notificarea este completă şi corectă şi că sunteţi deţinătorul drepturilor sau acţionaţi în numele său.

Politica de confidenţialitate

Vă rugăm să accesaţi şi secţiunea Politica de confidenţialitate care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislaţie

Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislaţiei române. In caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul DUMBRAVA COPIILOR SRL In cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul DUMBRAVA COPIILOR SRL.

Regulament

Regulament activitate promoțională

Contact:

SC DUMBRAVA COPIILOR SRL
Strada Eroilor Nr. 84, Bloc C2, Scara 2, Et 3, Ap 38.
Floresti, Cluj
CIF: RO 35250263
R.C: J12/3536/19.11.2015
Capital social: 200 RON
Cont: RO02INGB0000999905479435 - ING

Ultima actualiyare: 05.07.2016.

CONTACT

Se trimit datele
sau

Log In

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Create Account