Politicii De Confidenţialitate

Politicii De Confidenţialitate

DUMBRAVA COPIILOR SRL, în calitate de autor, proprietar şi administrator al website-ului www.ladumbrava.com respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplicat prezenta Politică de confidenţialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor şi condiţiilor de utilizare şi Politicii de confidenţialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înţelegere (contractul) dintre părţi.

DUMBRAVA COPIILOR SRL îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.ladumbrava.com, precum şi Politica de confidenţialitate şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică pentru toate paginile din domeniul dumbravacopiilor.com şi pentru care DUMBRAVA COPIILOR SRL are calitatea de proprietar/administrator.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Regulamentul privind asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal care conţine informaţii referitoare la destinatarii datelor cu caracter personal şi măsurile luate în vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal este disponibil mai jos:

descarcă regulament

Definiţii

date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;
operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
date de tip „business contact” – date care includ numele, funcţia, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizaţii, în această calitate. Datele tip „business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
date statistice – date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter general

DUMBRAVA COPIILOR SRL poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal dar numai cu acordul dumneavoastră şi dacă ni le furnizaţi voluntar.

Formularul de înregistrare “newsletter” prezentat pe site-ul www.ladumbrava.com cere informaţii prin care puteţi fi identificat sau prin care vă putem contacta în legătură cu serviciile şi promoţiile noastre, acestea fiind din categoria datelor cu caracter personal.

Formularul de închiriere spaţii prezentat pe site-ul www.dumbravacopiilor.com cere informaţii prin care puteţi fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip „business contact”.
Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
Pentru a livra servicii precum buletinele de ştiri, evenimentele sau produsele pe care le-aţi cerut sau achiziţionat.
Pentru a ne ajuta să creăm şi să publicăm conţinutul cel mai relevant pentru dvs.
Pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului. DUMBRAVA COPIILOR SRL colectează informaţii şi le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesaţi în interiorul Site-ului, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. DUMBRAVA COPIILOR SRL poate folosi în cadrul Site-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:
Pentru a îmbunătăţi securitatea accesului.
Pentru a îmbunătăţi uzabilitatea şi a vă furniza un serviciu cât mai bun. În diferite secţiuni din Site se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns şi mesajul dumneavoastră este reţinut pentru referinţe viitoare în cazul în care decideţi să ne contactaţi din nou. Adresa dumneavoastră de e-mail şi numele furnizat intră în categoria datelor tip „business contact” iar DUMBRAVA COPIILOR SRL le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terţi, având acceptul dumneavoastră. DUMBRAVA COPIILOR SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale DUMBRAVA COPIILOR SRL şi ale site-urilor sale web, sau (c) acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice. Atunci când suntem solicitaţi să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării. DUMBRAVA COPIILOR SRL nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terţi.

Utilizarea datelor statistice şi datelor anonime

DUMBRAVA COPIILOR SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

realizării de analize/rapoarte;
realizării de informări;
publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către DUMBRAVA COPIILOR SRL.

Securitatea datelor colectate

DUMBRAVA COPIILOR SRL utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor/colaboratorilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Serverele pe care Site-ul este găzduit sunt protejate de acces fizic şi la distanţă limitată, fiind instalate în incinte adecvate tehnic şi din punct de vedere al securităţii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi, atunci şi dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

Politica cookie

Ce sunt cookies

Cookies sunt fişiere mici ce sunt descărcate în calculatorul dumneavoastră pentru a vă îmbunătăţi experiența.

Dezactivează cookies

Poți preveni descărcarea de cookies cu ajutorul setărilor din browser (vezi în browser secţiunea de Ajutor). Fiţi atenţi că dezactivând cookies funcţionalitatea acestui website şi a multor website-uri ce utilizaţi va fi afectată. Dezactivarea de cookies va duce şi la dezactivarea unor anumite funcţionalităţi de pe acest website. De aceea este recomandat să nu le dezactivaţi.

Cookies ce le setăm

Acest website oferă servicii de abonare newsletter sau email şi cookies sunt utilizate să îşi amintească dacă sunteţi deja înregistrat sau să arate anumite notificări ce sunt valide numai pentru utilizatorii abonaţi.

Cookies externe

Acest website foloseşte Google Analytics, care este una dintre cele mai răspândite şi de încredere soluţii de analiză, pentru a ne ajuta să înţelegem cum utilizaţi acest website şi cum să vă îmbunătăţim experienţa. Aceste cookies pot urmări cât timp petreceţi pe website şi ce pagini vizitaţi ca să continuăm să producem conţinut captivant.

Pentru mai multe informaţii despre Google Analytics cookies vizitaţi pagina oficială Google Analytics.

Drepturile utilizatorilor site-ului

Dreptul de acces la date – Utilizatorii pot obţine confirmarea faptului că datele personale furnizate sunt sau nu prelucrate de către DUMBRAVA COPIILOR SRL.
Dreptul de intervenţie asupra datelor- Utilizatorii pot obţine rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau a căror prelucare nu este conformă cu dispoziţiile legale.
Dreptul de opoziţie- Utilizatorii pot formula o opoziţie întemeiată cu privire la procesarea datelor cu caracter personal sau dezvăluirea acestora unor terţi.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – Utilizatorii pot obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice împotriva lor şi care este adoptată exclusiv în urma prelucrării unor date cu carater personal, îndeplinind condiţiile prevăzute în legea privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Dreptul de a vă adresa justiţiei – Utilizatorii pot înainta demersuri în justiţie dacă prin prelucrarea datelor cu caracter personal de către DUMBRAVA COPIILOR SRL se aduce atingere vreunui drept protejat prin reglementări legale. Drepturile utilizatorilor se exercită prin depunerea unei cereri scrise, datate şi semnate către Biroul de Informaţii al DUMBRAVA COPIILOR SRL.

Drepturile utilizatorilor se exercită prin depunerea unei cereri scrise, datate şi semnate către Biroul de Informaţii al DUMBRAVA COPIILOR SRL.

Legături externe

Site-ul poate conţine legături spre alte website-uri, în afara controlului DUMBRAVA COPIILOR SRL, website-uri care credem că le veţi găsi utile. Dacă accesaţi aceste linkuri veţi accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidenţialitate diferită de DUMBRAVA COPIILOR SRL.

Impunerea acestei Politici de Confidenţialitate

Dacă aveţi întrebări legate de Politica de Confidenţialitate sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către DUMBRAVA COPIILOR SRL şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi.

Termeni şi condiţii de utilizare

Vă rugăm să accesaţi şi secţiunea Termeni şi condiţii de utilizare care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislaţie

Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române. In caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul DUMBRAVA COPIILOR SRL. In cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul DUMBRAVA COPIILOR SRL.

Contact

SC DUMBRAVA COPIILOR SRL
Strada Eroilor Nr. 84, Bloc C2, Scara 2, Et 3, Ap 38.
Floresti, Cluj
CIF: RO 35250263
R.C: J12/3536/19.11.2015
Capital social: 200 RON
Cont: RO02INGB0000999905479435 - ING

Ultima actualizare: 05.07.2016

CONTACT

Se trimit datele
sau

Log In

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Create Account